Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10021
Title: Nghiên cứu tác động của các chiến lược ứng phó rủi ro đến thu nhập của hộ nông dân trồng trái cây tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Đỗ, Thị Kim Hiền
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của các chiến lược ứng phó rủi ro đến thu nhập của hộ nông dân trồng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng phó rủi ro góp phần làm ổn định thu nhập cho nông hộ trồng trái cây địa bàn nghiên cứu
Description: 55 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10021
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.