Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10023
Title: Nghiên cứu cách ứng phó rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của nông dân ở vùng sinh thái Tứ Giác Long Xuyên
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Phùng, Tiến Đạt
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của các chiến lược ứng phó rủi ro đến thu nhập trong sản xuất nông nghiệp của nông dân ở khu vực Tứ giác Long Xuyên, từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó rủi ro cho nông hộ tại địa bàn nghiên cứu.
Description: 67 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10023
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
993.67 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.