Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10026
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ SPA tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phạm Tuyết Anh
Nguyễn, Thị Thảo Nhi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ spa tại Thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề tài đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ spa, đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng trong thời gian tới.
Description: 72 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10026
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
975.64 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.