Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10028
Title: Phân tích nhận thức và hành vi của người dân về hút thuốc lá ở Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Lê, Phương Thảo
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng, phân tích các biểu hiện hành vi và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và nhận thức về hút thuốc lá của người dân Cần Thơ có ảnh hưởng đến chi tiêu và sức khỏe của con người.
Description: 75 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10028
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.