Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10029
Title: Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Bá Trí
Võ, Thị Kim Ngân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn và đánh giá hiệu quả hoạt động này tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, nhằm rút ra những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, từ đó làm cơ sở để đưa ra một số giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế cũng như nâng cao hoạt động huy động vốn của ngân hàng
Description: 45 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10029
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.