Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10029
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Trần, Bá Trí
Võ, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn và đánh giá hiệu quả hoạt động này tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, nhằm rút ra những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, từ đó làm cơ sở để đưa ra một số giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế cũng như nâng cao hoạt động huy động vốn của ngân hàng
Mô tả: 45 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10029
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.