Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10032
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Phát triển nông thôn trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Diệu Hiền
Hồ, Hoàng Duy Tính
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tổng quan quá trình phát triển các KNM của SV ngành QTKD, xác định những nhân tố tác động đến sự hài lòng của SV trong quá trình tiếp thu KNM. Qua đó, đề xuất các giải pháp kiến nghị giúp SV ngành QTKD trang bị đầy đủ các KNM cần thiết sau khi ra trường.
Description: 114 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10032
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.