Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10033
Title: Giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng đăng ký học tại công ty TNHH âm nhạc VIBE
Authors: Phan, Thị Ngọc Khuyên
Nguyễn, Thị Trà My
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ 9/2017 đến 3/2019. Phân tích thực trạng Marketing tại công ty bao gồm: Phân tích thực trạng công tác Marketing; Phân tích tình hình hoạt động Marketing; Phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty; Đề xuất giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao hoạt động Marketing cho công ty trong thời gian tới.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10033
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.