Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10037
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Khưu, Tường Di
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Hưng Thịnh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.
Description: 126 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10037
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.