Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10041
Nhan đề: Công tác Thanh tra giúp phần bảo đảm ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Từ khoá: Thanh tra
Ổn định chính trị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 1 .- Tr.8-10
Tóm tắt: Ngày 16/01/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10041
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.36 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.