Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10042
Title: Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Mai, Thị Thiên Nhi
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng.
Description: 62 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10042
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
962.13 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.