Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10045
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Lê, Thị Xuân Diễm
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cà Mau, và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10045
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
910.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.