Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10047
Title: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh các sản phẩm xăng dầu của xí nghiệp xăng dầu Kiên Giang
Authors: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Văn Hải Đăng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Chi nhánh Xăng, dầu thuộc Công ty Cổ phần Thương mai Kiên Giang nhằm tìm hiểu hoạt đổng kinh doanh của công ty trong lĩnh vực xăng dầu. Từ đó đưa ra những giải pháp để Xí nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Description: 84 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10047
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.