Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10051
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của Highland Coffee tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Thị Ngọc Châu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ tại Highlands Coffee nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những mong đợi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của mình từ đó triển khai những kế hoạch , định hướng và chiến lược cụ thể trong việc phát triển kinh doanh cũng như thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Description: 92 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10051
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.