Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10051
Nhan đề: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của Highland Coffee tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Thị Ngọc Châu
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ tại Highlands Coffee nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những mong đợi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của mình từ đó triển khai những kế hoạch , định hướng và chiến lược cụ thể trong việc phát triển kinh doanh cũng như thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Mô tả: 92 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10051
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.