Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10053
Title: Phân tích ảnh hưởng của chiêu thị kỹ thuật số đến ý định mua giày thể thao của giới trẻ Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Võ, Thị Thu Nga
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của chiêu thị kỹ thuật số đến ý định mua giày thể thao của giới trẻ thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nâng cao hiệu quả các hoạt động chiêu thị kỹ thuật số giúp các doanh nghiệp hiểu biết về các công cụ chiêu thị kỹ thuật số ảnh hưởng đến ý định mua và có chiến lược phù hợp.
Description: 169 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10053
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.