Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10060
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tiêu dùng nấm rơm của người dân tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Võ, Thành Danh
Võ, Phương Uyên
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định tiêu dùng nấm rơm của người dân tại tỉnh Vĩnh Long, xác định được xu hướng tiêu dùng và đề ra giải pháp để phát triển nghề trồng nấm ở tỉnh Vĩnh Long.
Description: 71 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10060
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.