Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10061
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Thị Hồng Đua
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhằm cung cấp những thông tin ý nghĩa và đề ra các giải pháp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mỹ phẩm tiếp cận khách hàng mục tiêu tốt hơn .
Description: 108 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10061
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.