Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10064
Title: Lượng giá mức sẵn lòng chi trả cho rủi ro sức khỏe trong sản xuất nông nghiệp: Phương pháp thí nghiệm lựa chọn thuốc trừ sâu ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Lê, Thị Hoàng Yến
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Lượng giá mức sẵn lòng trả cho rủi ro sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân ở 3 tỉnh thành (Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang) vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn tìm hiểu nhận thức của họ về sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đề ra các kiến nghị mang lại lợi ích cho người nông dân, định hướng hành vi sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân có hiệu quả để giảm rủi ro về sức khỏe của chính họ.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10064
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.