Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10065
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm tươi sống tại siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Châu, Thị Lệ Duyên
Nguyễn, Thị Bé Thy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm tươi sống tại siêu thị trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp khuyến khích người tiêu dùng mua thực phẩm tươi sống tại siêu thị.
Description: 82 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10065
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.