Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10068
Title: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm cá tra ở thị trường nội địa và xuất khẩu của công ty TNHH hai thành viên Hải Sản 404
Authors: Võ, Văn Dứt
Lưu, vĩnh Trung
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm cá tra ở thị trường nội địa và xuất khẩu của công ty. Đề xuất các giải pháp nhầm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cá tra ở thị trường nội địa và xuất khẩu nhầm giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Description: 72 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10068
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.