Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10070
Title: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi thương hiệu điện thoại di động của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phạm Tuyết Anh
Võ, Thị Hạnh Duyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi thương hiệu điện thoại di động của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp giúp định hướng cho việc tiếp thị và chiến lược kinh doanh, hạn chế lượng khách hàng chuyển đổi sang sử dụng một thương hiệu điện thoại di động khác.
Description: 115 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10070
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.