Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10071
Title: Phân tích tác động của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định mua mỹ phẩm của nữ giới ở quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Nhựt Phương
Đỗ, Ngọc Tường Minh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định mua mỹ phẩm của nữ giới tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của quảng cáo qua MXH, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Description: 56 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10071
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.