Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10072
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng thanh long ruột đỏ ở huyện Thới Lai Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Phạm, Minh Hiếu
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích về hiệu quả tài chính của các nông hộ trồng thanh long ruột đỏ từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả tài chính và cải thiện đời sống cho nông hộ trồng thanh long ruột đỏ ở huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10072
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.