Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10073
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ (NCB)
Authors: Trần, Bá Trí
Nguyễn, Hoàng Dũng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2016-2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 3 năm 2016,2017,2018. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giúp cho Ngân hàng hoạt động ngày càng hiệu quả.
Description: 48 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10073
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
783.2 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.