Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10074
Title: Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM (HDBANK) chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Bích Liên
Phạm, Tiểu Đan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) qua 3 năm 2016 - 2018 của HDBank để thấy rõ thực trạng mảng tín dụng này của Chi nhánh, từ đó kiến nghị giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng DNNVV của Chi nhánh.
Description: 44 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10074
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
825.8 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.