Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10077
Title: Hoàn thiện công tác marketing Mix nhằm thu hút học viên cho trung tâm Hàn ngữ New Windows Cần Thơ
Authors: Trần, Thị Bạch Yến
Trần, Thanh Tuyền
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác Marketing tại Trung tâm Hàn ngữ New Windows hiện nay. Đánh giá hiệu quả công tác marketing hiện tại của Trung tâm Hàn ngữ New Windows. Đánh giá mức hài lòng của học viên với các chương trình đào tạo và chiến lược marketing mix của trung tâm, từ đó góp phần điều chỉnh các chương trình học phù hợp với nhu cầu của học viên. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác marketing mix cho Trung tâm Hàn ngữ New Windows.
Description: 107 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10077
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.