Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10080
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn Big C làm điểm mua sắm tại TP. Cần Thơ
Authors: Phan, Thị Ngọc Khuyên
Võ, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Big C làm điểm mua sắm trên địa bàn TP.Cần Thơ để từ đó đề ra các giải pháp giúp siêu thị Big C thu hút được khách hàng và nâng cao vị thế cạnh tranh của siêu thị hơn nữa.
Description: 95 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10080
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.