Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10082
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Tâm Nhiên trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thành Đạt
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Tâm Nhiên trong 3 năm 2016 - 2018 giúp đánh giá đúng thực trạng hoạt động của công ty, biết được các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Từ đó, đề ra phương hướng và biện pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt hạn chế nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt hơn.
Description: 74 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10082
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.