Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10083
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại Thế Vinh – Cần Thơ
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Trần, Kim Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại Thế Vinh – Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
Description: 159 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10083
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
16.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.