Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10086
Title: Mô hình CAPM và xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu
Authors: Vương, Quốc Duy
Lê, Chí Công
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Giới thiệu sơ lược về TTCK Việt Nam hiện nay, Phân tích ngành nghề, đánh giá các chỉ số tài chính của một số công ty trong ngành nghề được chọn và tính toán các chỉ số phương sai, độ lệch chuẩn, hiệp phương sai, hệ số tương quan giữa các cổ phiếu, từ đó sẽ tính toán việc kết hợp và đa dạng hóa danh mục ra sao để thành lập và lựa chọn danh mục tối ưu từ các cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Description: 71 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10086
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.