Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10087
Title: Ảnh hưởng của kênh YOUTUBE quảng bá du lịch đến niềm tin và ý định hành vi du lịch của người dân tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Tiểu Ngọc
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của kênh Youtube quảng bá du lịch đến niềm tin và ý định hành vi du lịch của người dân thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin trên kênh Youtube quảng bá du lịch.
Description: 100 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10087
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.