Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10087
Nhan đề: Ảnh hưởng của kênh YOUTUBE quảng bá du lịch đến niềm tin và ý định hành vi du lịch của người dân tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Tiểu Ngọc
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của kênh Youtube quảng bá du lịch đến niềm tin và ý định hành vi du lịch của người dân thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin trên kênh Youtube quảng bá du lịch.
Mô tả: 100 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10087
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.208


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.