Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10092
Title: Phân tích mức chi tiêu của khách du lịch đến Cồn Sơn, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Võ, Thị Thanh Ngân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định được đặc điểm trong cơ cấu chi tiêu, mức chi tiêu và đo lường các yếu tố tác động đến mức chi tiêu của khách du lịch khi đến điểm đến Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Description: 80 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10092
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.