Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10093
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Thành Đạt Huy Hoàng chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Cao, Minh Tuấn
Võ, Thị Minh Thư
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Thành Đạt Huy Hoàng chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2016-2018. Từ đó, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Mô tả: 52 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10093
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.