Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10095
Title: Hoàn thiện và đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Châu, Ngọc Đoan
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá những ưu, nhược điểm của quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Kế toán và Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đưa ra những nhận xét và đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và các thông tin tài chính đối với khoản mục hàng tồn kho.
Description: 119 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10095
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.