Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10096
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ tại tỉnh Cà Mau
Authors: Võ, Thành Danh
Nguyễn, Lê Cẩm Tú
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở tỉnh Cà Mau. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng năng xuất sản xuất của nông hộ.
Description: 49 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10096
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.