Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10098
Title: Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại rạp chiếu phim CGV ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Ngô, Thanh Huy
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các rạp chiếu phim CGV ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của rạp chiếu phim để đáp ứng sự hài lòng khách hàng tại địa bàn Thành phố Cần Thơ.
Description: 88 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10098
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.