Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10099
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Thanh Bình
Authors: Trần, Quế Anh
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh từ đó đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Thanh Bình.
Description: 95 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10099
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.