Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10105
Title: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đồng Tháp
Authors: Trần, Thị Hạnh Phúc
Lê, Huỳnh Phương Trang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động Tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm 2016 đến năm 2018 cho thấy thực trạng Tín dụng, những nguyên nhân gây nên rủi ro Tín dụng trong cho vay. Từ đó đề ra một giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng hoạt động Tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng.
Description: 88 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10105
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.