Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10108
Title: Đặc trưng và tác động kinh tế - xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Cách mạng Công nghiệp 4.0
Kinh tế - xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.03-12
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) diễn ra từ những năm 2000 đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong CMCN 4.0, thế giới thực tại sẽ chuyển đổi sang thế giới số, đúng hơn là một “bản sao” của thế giới thực trên nền thế giới số với những công nghệ vượt trội. Những yếu tố vốn được coi là lợi thế ở các quốc gia như Việt Nam, như nhân công giá rẻ và lao động dồi dào, không còn là thế mạnh nữa, thậm chí trở thành mối đe dọa nghiêm trọng. Do đó, Việt Nam cần xây dựng và thực hiện ngay chiến lược nhằm xác định lại mô hình đào tạo nhân lực song song với nâng cao chất lượng lao động. Bài viết chỉ ra rằng sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0 trên thế giới vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với mỗi quốc gia, và Việt Nam cần chủ động thay đổi, thích ứng để tồn tại và phát triển, thay vì bị tụt hậu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10108
ISSN: 0866-7659
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.