Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10110
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Đặng Toàn
Authors: Trần, Quế Anh
Nguyễn, Thị Ngọc Thuận
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích tình hình kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đặng Toàn nhằm đưa ra một số giải pháp hoàn thiện về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
Description: 87 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10110
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.