Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10111
Title: Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình lúa hữu cơ và mô hình lúa truyền thống và khả năng mở rộng mô hình lúa hữu cơ tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Trần, Tú Trân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng nông hộ trồng lúa theo mô hình hữu cơ tại tỉnh Vĩnh Long và nông hộ trồng lúa truyền thống tại tỉnh Sóc Trăng từ đó tìm ra các giải pháp để phát triển mô hình này tại tỉnh Sóc Trăng và tìm kiếm các giải pháp để mở rộng mô hình ra các khu vực lân cận.
Description: 106 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10111
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.