Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101113
Title: Vận dụng nguyên lý về sự phát triển vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Thới Lai, TPCT hiện nay.
Authors: Trần, Quang Thái
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Keywords: Triết học
Issue Date: 2024
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Vận dụng nguyên lý về sự phát triển vào việc phát triển kinh tế -xã hội ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ hiện nay” đã trình bày khái quát, sơ lược về những nội dung cơ bản của nguyên lý về sự phát triển đồng thời đề cập tổng quan về thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ hiện nay, chỉ ra những thành tựu và hạn chế. Trên cơ sở lý luận của nguyên lý phát triển, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tại địa phương
Description: 73 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101113
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
914.47 kBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.