Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10113
Title: Đánh giá quy trình áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Hữu Đặng
Thái, Thị Yến Phượng
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích việc thực hiện thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) kiểm toán Sao Việt – chi nhánh Cần Thơ, từ đó rút ra nhận xét về những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng thủ tục phân tích, đồng thời đề ra những giải pháp để hoàn thiện quy trình này của công ty.
Description: 111 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10113
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.