Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10115
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thành Long-
dc.contributor.authorLê, Nguyễn Hậu-
dc.date.accessioned2019-07-12T02:03:33Z-
dc.date.available2019-07-12T02:03:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10115-
dc.description.abstractĐịnh hướng sáng nghiệp (Entrepreneurial Orientation) là nguồn lực tổ chức quan trọng giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong môi trường luôn biến động như hiện nay. Nghiên cứu nhằm xác định tác động cụ thể từ ba thành phần của định hướng sáng nghiệp (chủ động, đổi mới và chấp nhận rủi ro) đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – một quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi vốn chưa được quan tâm nhiều trong các nghiên cứu trước đây. Kết quả phân tích PLS-SEM dựa trên dữ liệu từ 198 doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy Chủ động và Chấp nhận rủi ro có tác động tích cực đến Thành quả hoạt động. Hơn nữa các mối quan hệ này chịu sự điều tiết của các biến động thị trường. Ngoài ra, không như kỳ vọng. Đổi mới không có vai trò ảnh hưởng trong việc tạo dựng thành quả hoạt động của doanh nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.05-20-
dc.subjectTác độngvi_VN
dc.subjectĐịnh hướng sáng nghiệpvi_VN
dc.subjectThành quả hoạt độngvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
dc.subjectChấp nhận rủi rovi_VN
dc.titleTác động của định hướng sáng nghiệp đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Một nghiên cứu ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_792.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.