Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10120
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2
Authors: Huỳnh, Nhựt Phương
Trần, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Đức Thành 2 trong 3 năm (2016 – 2017 – 2018) và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh nhằm đƣa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong các năm tới.
Description: 62 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10120
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.