Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10123
Title: Đặc trưng của nhóm nghề nghiệp lưu động trong khu vực kinh tế hộ sản xuất kinh doanh các thể ở Hà Nội
Authors: Nguyễn, Tuấn Minh
Keywords: Nghề nghiệp lưu động
Hàng rong
Hộ sản xuất kinh doanh cá thể
Khu vực phi chính thức
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.64-73
Abstract: Thông qua so sánh hai nhóm nghề nghiệp lưu động (hàng rong) và nghề nghiệp cố định trong khu vực hộ sản xuất kinh doanh cá thể ở Hà Nội, bài viết cho thấy, hàng rong là tập hợp những công việc mang tính chất mưu sinh, đem lại thu nhập thấp và không có nhiều cơ hội để tích lũy. Phần lớn người đến với hàng rong là do họ không thể tiếp tục làm nghề nông nghiệp. Tuy hầu hết người bán hàng rong không thực sự đánh giá cao nghề này, nhưng đó là sự lựa chọn khả dĩ nhất đối với họ. Ngược lại, nhóm nghề nghiệp cố định thường có thu nhập cao hơn, mối liên kết các khu vực kinh tế khác cũng rộng hơn và hài lòng hơn với nghề nghiệp của họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10123
ISSN: 0866-7659
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.