Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10124
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Ánh Sao
Authors: Huỳnh, Nhựt Phương
Phạm, Thị Mai Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: hân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đầu tư sản xuất và Thương mại Ánh Sao trong giai đoạn 2016 - 2018, để từ đó đề xuất những giải pháp hợp để giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10124
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.