Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10132
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại bưu điện Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Quách, Thị Kim Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Bưu điện Thành phố Cần Thơ từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Bưu điện Thành phố Cần Thơ.
Description: 130 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10132
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.